Wraz z doświadczonym zespołem specjalistów innych branż wykonujemy:

• projekty koncepcyjne obiektów budowlanych
• projekty zagospodarowania terenu
• projekty wnętrz
• uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
• wnioski o sieci i przyłącza techniczne (woda, kanalizacja, energia, gaz)
• wielobranżowe projekty budowlane oraz projekty wykonawcze
• projekty remontu obiektów zabytkowych
• modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych
• adaptacje projektów typowych
• kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót
• inwentaryzacje budowlane w pełnym zakresie

Wszystkie opracowania posiadają niezbędne uzgodnienia formalne i prawne.
Prowadzimy wszystkie sprawy związane z konkretną Inwestycją reprezentując Inwestora przed stosownymi Urzędami.